Mer kontroll, økt omsetning og fornøyde kunder med Enterprise Resource Planning system fra Nextcom. Forretningssystemet kan inneholde det du har behov for av kommunikasjonsløsninger og organiseringsverktøy, alt fra CRM-system og salgsverktøy til økonomisystem. Du kan tilpasse ERP-systemet til dine eksisterende løsninger og de spesifikke behovene dine ansatte og bedriften krever.

Kontakt oss i dag om ERP og CRM for din bedrift!Skreddersydd forretningssystem
med flere moduler

Både store og mellomstore bedrifter kan dra nytte av et tilpasset forretningssystem som løser de spesifikke utfordringene dere står ovenfor og forenkler deres hverdagsoppgaver. ERP-systemet er enkelt og rimelig å integrere med eksisterende løsninger.
Uansett hvilke problemer din bedrift står ovenfor innen kommunikasjon og organisering, kan vi hjelpe deg med å skreddersy en løsning som dekker de kravene dere har til et forretningssystem. Her kan du se gjennom noen av funksjonene vi allerede tilbyr innenfor ERP og CRM løsninger:
STARTUP BEDRIFT

STARTUP BEDRIFT er løsningen som hjelper deg med å få kontroll på alle møter, gjøremål og informasjon.


001_startup


KALENDER
Her får du en samlet oversikt over alle dine gjøremål, møter og kalenderoppføringer. I tillegg så får du også oversikt over kollegaers delte kalenderoppføringer. Kalenderen blir synkronisert med både Office365 og Google Calendar.
NYHETER
Overvåk nyheter innen fagfelt, bransjer, selskaper etc. og få fortløpende varsling, slik at du til enhver tid kan holde deg oppdatert for hva som skjer. Man kan også søke blant alle våre nyhetsarkiv og med et enkelt tastetrykk dele nyheten på din twitterprofil. I tillegg får du daglig oppdateringer over nye foretak som er registrert i Brønnøysund Registeret.
WORKSHOP
Opprett workshop, sted og tidspunkt (start og slutt). Legg til interne deltagere og tilskuere i tillegg til evt. eksterne deltakere som kunder og leverandører. Innkall enkelt pr. e-post hvor man velge krav om bekreftelse fra deltagere. Deretter oppretter man under hver enkelt workshop oppgaver/ spørsmål/ avklaringer, neste steg, dato for deadline og hvem som er ansvarlig. Den ansvarlige for hver enkelt oppgave kan deretter laste opp sin oppgave i form av filvedlegg som linkes til oppgaven. Workshopen og respektive oppgaver oppføres i kalenderen med varsling.
GJØREMÅL
Opprett et gjøremål hvor du definerer deadline (dag og klokkeslett), varslingstidspunkt og hvem som skal ha ansvaret. Gjøremålet blir automatisk oppført i kalenderen din eller til den som får tildelt ansvaret for gjøremålet. Du kan senere gå inn å legge til deltakere som kollegaer, kunder og/eller leverandører med ansvar eller som «tilskuer».
LINKER
Dette er et eget passord beskyttet område hvor du lagrer linker til alle sky-/nettbaserte systemer du bruker med tilhørende brukernavn og passord med mulighet for deling med kollegaer. Dokumentet kan også deles eksternt via e-post.
INTERNT NYHETSBREV
Opprett en nyhet/infoside, last opp nyhetsbrevet som skal fremvises, sett tidspunkt for fremvisning, hvor lenge den skal vises og hvem den skal vises for evt. alle i et selskap, avdeling og/eller en gruppe.
MØTE
Man kan opprette møter som er internt, eksternt, annet/gjøremål, telefon-/videokonferanse eller privat med tidspunkt, varsling og beskrivelse.Legg til deltakere og tilskuere som kollegaer, kunder og leverandører hvor innkallelse på e-post blir sendt med mulighet for krav om bekreftelse. Sett opp en agenda med emner, presentør og avsatt tid med referat som lagres og sendes pr. e-post til deltagere etter møte. Mulighet for å laste opp filer som skal brukes på møte i forkant, under og/eller etter møte.
SHARENOTE
Her kan du opprette og arbeide med tekstdokumenter live og som du kan dele med andre. Du vil få en varsling om noen deler et dokument med deg og når en av deltakerne har gjort en endring i dokumentet.
VARSLINGSSENTER
Oversikt over alle dine varslinger som du har fortløpende blitt varslet om på sms, e-post og i systemet med et blinkende icon samt lyd. Dette er varslinger for at du skal huske møter, gjøremål og workshop eller om noen andre oppretter eller endrer et møte, gjøremål, workshop, filer, dokument, lagt fakturaer til attestering, ditt besøk har kommet m.m. Varslingene avhenger av hvilke moduler og roller du er tildelt.
REISEREGNING
Alle eksterne møter hvor adresse er definert kan du med et enkelt tastetrykk opprette en komplett og godkjent reiseregning på. Alt av nødvendig informasjon er ferdig utfylt og klargjort for å sendes til regnskap.
FILARKIV
Her kan du lage din egen mappestruktur hvor du laster opp filer og bilder i en mappe som kan deles med kollegaer. I tillegg kan man huke av filer som du ønsker å dele pr. e-post eller last ned ZIP.
EKSTERNT HURTIGSØK
Man kan gjøre søk i eksterne databaser som Telefonkatalogen, 1881, Brønnøysund Reg., Lov Data, Proff Firmasøk, Proff Rollesøk, Bing, Google, Posten Pakkesporing, NORID (domenesøk), Wikipedia, Helsebiblioteket, LinkedIn og Facebook.ERP
ALT-I-ETT FORRETNINGSSYSTEM

Enterprise Resource Planning (ERP) er løsninger som støtter opp om flere av bedriftsvirksomhetsområder som personal, kunder, leverandører og økonomi.

Logo til ERP - enterprise planning system - Nextcom


ORGANISASJON
Enterprise Relationship Management (ERM) er løsningen som hjelper deg og din bedrift i å utvikle, vedlikeholde og forbedre nåværende og fremtidige forretningsrelasjoner.

Løsningen håndterer all informasjon om firmanavn m/logo, land, selskapsform, adresse, telefon/e-post, websider, salgskanal og bransje legges enkelt inn i systemet, enten manuelt eller automatisk. Opplysninger som organisasjonsnr., ISIN nr, utbetalingsdatoer for lønn, skattekontoer, ligningskommuner, bank forbindelse og kort beskrivelse av virksomheten legges enkelt inn. Enterprisemodulen sikrer god oversikt over aksjonærer, styremedlemmer, daglig leder, revisor, regnskapsfører, advokater m.m. samt alle filer/dokumenter og hendelser tilknyttet dette. Hvem som tildeles tilganger til andre systemer/selskaper i organisasjonen bestemmes av og gis rette vedkommende om ønskelig/nødvendig.

LEVERANDØR
Supply Relationship Management (SRM) er løsningen som hjelper deg og din bedrift i å utvikle, vedlikeholde og forbedre nåværende og fremtidige leverandør- og partnerrelasjoner.

Opprett og administrer leverandør- og partnerkategorier hvor all informasjon om leverandøren din vil ligge. Dvs. informasjon som bedriftsopplysninger, kontaktopplysninger, ansatte, osv. Økonomisk nøkkelinformasjon, kredittinformasjon og rating kan hentes direkte fra f.eks Bisnode, enten manuelt eller automatisk. Alle hendelser som møter, oppfølginger, notat, filer, inngående fakturaer, bemerkninger m.m. vil bli registrert – inkludert e-post, sms og telefonihistorikk dersom dette er satt opp.

KJEDE/AVDELING
Enterprise Planning System (EPS) setter opp organisasjonens firmastruktur med moder-, søster- og/eller datterselskaper med underliggende avdelinger, for på den måten ha full kontroll på hele organisasjonens forretningsområder.
ØKONOMI
– Kunde og leverandør reskonto
– Likviditetsprognose
– Utgående faktura: Automatisk re-fakturering (Det er abonnementsrutinen som automatisk fakturer etter mnd/kvartal/år/2år osv.), automatisk OCR nedlasting, faktura på SMS og E-post, integrasjon mot trykkeri og periodisering.
– Inngående faktura: Attesteringsrutine, kostnadsanalyse, bilagshåndtering og betaling gjennom “Direkte Remittering” (Nets).
PERSONAL
Human Relationship Management (HRM) er løsningen som hjelper deg og din bedrift i å utvikle, vedlikeholde og forbedre nåværende og fremtidige personalrelasjoner.

Opprett og administrer stillinger i selskapet som informasjon om rolle, overordnet, medarbeidersamtaler, antall, prøvetid, oppsigelsesfrist, taushetsplikt, hovedoppgaver, BI oppgaver, ansvarsområder, roller, lønn, krav og mål. Systemet håndterer all nødvendig informasjon for hver enkelt medarbeider som personopplysninger, sosiale nettverk, telefon/e-post, forsikringsordning, ansiennitet, pensjonsordning, fagforening, kontonummer, adresse, ansettelsesforhold, pårørende, lønn, fravær, ferie, skade filer og kompetanse.

KOMMUNIKASJON
NextCom har utviklet et intellingent e-post system som kan erstatte eller brukes i tillegg til eksisterende løsninger som bedriften din benytter i dag. Systemet inneholder alle kjente funksjoner i tillegg til et unikt e-postmønster som gjør det mulig å få samlet all e-post til/fra et selskapsdomene på et og samme sted (med mulighet for å skille mellom e-post som er privat- eller jobbrelatert).
KUNDER (CRM)
Customer Relationship Management (CRM) er løsningen som hjelper deg og din bedrift i å utvikle, vedlikeholde og forbedre nåværende og fremtidige kunder- og distribusjonsrelasjoner. Opprett og administrer kundekategorier hvor all informasjon om kunden din vil ligge. Dvs. informasjon som bedriftsopplysninger, kontaktopplysninger, ansatte, osv. Økonomisk nøkkelinformasjon, kredittinformasjon og rating på kunden kan hentes direkte fra f.eks fra Bisnode, enten manuelt eller automatisk. Alle hendelser som møter, oppfølginger, notat, filer, utgående fakturaer, manuelle fakturaer, bemerkninger m.m. vil bli registrert- inkludert e-post, sms og telefonihistorikk dersom dette er satt opp. I tillegg kan du sette opp om kunden skal registreres som en forhandler av din bedrift, hvor det da kan opprettes full provisjonsoversikt og provisjonsgrunnlag basert på kontoplan, intervall, antall, fakturastatus, provisjonssats til forhandleren, osv.
INNSTILLINGER
her mangler det beskrivelseCRM –
OPTIMALISERT
KUNDEHÅNDTERING

Intelligent kundehåndtering  med customer relationship management system er løsningen for deg som vil maksimere effektiviteten i kundeprosessen i alle ledd som umiddelbart fører til økt salg, lavere kostnad, full kontroll og mer tilfredse kunder.

Logo for CRM - costumer relationship management - Nextcom


UNIKT KUNDEKORT
Intelligent Customer Relationship Management (CRMI) er markedets første og eneste intelligent kundekortsystem som gir totalbilde av kunden i én visning og generere automatisk kundeoppfølgingsmønstre for å sikre en svært effektiv 360 graders kundekommunikasjon. Løsningen effektiviserer din hverdag med optimalisert kommunikasjon og oppgavehåndtering som for eksempel oppfølging, møte, spørreundersøkelse, tilbud, salg og ordrebehandling, samt enkel supporthåndtering som umiddelbart vil føre til økt kontroll, omsetning og kundetilfredshet.
PRODUKTSYSTEM
Intelligent Supply Chain Management (SCM) håndterer produktkategorier, enkeltprodukter, sjekklister, ordrebekreftelser (sms og e-post), salgsbegrensninger, bundlekoder, bilder, varelager, poeng og provisjoner pr. produkt, avdeling m.m. Dette er kanskje markedets mest dynamiske og fleksible produktsystem, hvor du med hjelp av en unik spesialfunksjon gjør det mulig å tilpasse og integrere alt du måtte trenge til produktsystemet uten hjelp av ekstern utvikling eller spesiell kompetanse (utenom å lese gjennom en kort brukervennlig manual eller få en enkel brukeropplæring av oss).
LISTEHÅNDTERING
Intelligent Lead Management håndterer alle eksisterende og potensielle kundelister som lastes opp manuelt eller automatisk med forhåndsdefinert navn og innhold etter eget ønske. Sett opp lister med bl.a formål, budsjett og salgsbegrensninger til avdeling, team, gruppe, person og/eller produkt/leverandør. Foreta segmentering av de listene du måtte ønske etter egendefinerte og/eller demografiske kriterier. Alle lister inneholder også en meget detaljert statistikkoversikt (salg, tilbud, hitrate, etc).
SYSTEM E-POST/ SMS
Brukes til tilbudsutsending og ordrebekreftelse.
ARBEIDSKØ
Her kan du sette opp og planlegge opp til 50 lister (hybrid) med arbeidsoppgaver som en konsulent skal jobbe med fremover i tid.
STATISTIKKSENTER
Her fremvises statistikker for hendelser, tidsforbruk, tilbud, oppfølging, ikke svar, nei og salg totalt, ubekreftede ordrer, avdeling, skift, timer, dager, metoder, budsjett, segment m.m.

Viser statistikk for hver enkelt medarbeider basert på tidsforbruk pr. dag og time brukt til salg, tilbud, oppfølging, ikke svar, nei, møte og support.

Innholdsrik og motiverende tv-statistikk for person, team, gruppe, avdeling etc. hvor de kan konkurrerer seg i mellom med innlagt klappelyd m.m.

INTEGRERT TELEFONI
Utgående telefoni:
Man kan enten ha manuell eller automatisk ringing når kundekortet vises eller etter en gitt tid slik at konsulenten kan sette seg inn i kundens detaljer før oppringing eller at konsulenten klikker på nummeret for å ringe. Man kan også sette opp at samtalen skal automatisk legges på når konsulenten har lagret en hendelse på kunden. Du kan også spesifisere hvilket nummer som skal vises hos mottaker av samtalen.Inngående telefoni:
Når en kunde ringer inn så søker systemet etter nummeret, henter kundekortet hvor tidligere hendelser vises for deretter å varsle konsulenten som står ”eier” av kunden. Samtalen kan settes manuelt eller automatisk over til en annen konsulent eller mobiltelefon. Finnes ikke nummeret i systemet fra før, opprettes det automatisk et nytt kundekort for videre håndtering. Om ønskelig kan man få opp forhåndsutfylt grunninformasjon fra 1881 eller MatchIt, evt. grundigere økonomiske analyser fra Bisnode for eksempel kredittvurdering, rating, m.m..
UNIKE INNSTILLINGER
Intelligent Business Process Management (BPM) setter opp hvordan ditt firma arbeider for eksempel bransje, formål, maler, sjekklister, rutiner, sms, telefoni, sjekklister, integrasjon med tredjepartsleverandør m.m.SALGSVERKTØY

(TILLEGGSMODUL TIL CRMI)
Intelligent salg er løsning for deg som ønsker å optimalisere salget til en person, team, avdeling og organisasjon.

Logo for salgsverktøy i crm til Nextcom


SALGSTRENING
Her kan man lage flervalgstester innenfor blant annet system- og produktkunnskap. Man kan kreve x % riktig svar for å kunne bli sertifisert og for at systemet lar deg få lov å gå videre med dine oppgaver. I tillegg har du mulighet til å utøve trening og utvikling ved bruk av opptak av samtaler og med-lytt / og inn-lytt for live coaching.
KRAV OG MÅL
Settes opp for bruker, gruppe, team og/eller avdeling. Hvor målet gjenspeiler ønsket og realistisk mål for hver enkelt konsulent. Krav og mål for konsulenten og teamet til konsulenten vises i form av søylediagram med farger på kundekortet slik at konsulenten til enhver tid vet hvordan han/hun og teamet hans/hennes ligger an.
KONKURRANSER
Et meget dynamisk og fleksibelt konkurransesystem som gir deg muligheten til å utforme uttallige former for konkurranser. For eksempel kan du lage en konkurranse som er lik ”Tour de Franche” hvor man kan bruke farge Gul (best sammenlagt), Prikket (best fremgang/klatrer), Grønn (dagens evt. ukas beste) og Hvit (best sammenlagt av de som er nyansatt/på prøvetid). Begrensningene ligger til din egen kreativitet.
PREDICTIVE DIALER
Predictive dialing er en metode for å redusere tiden en konsulent sitter og venter for å få en samtale. I mange tilfeller tar det lang tid fordi det er mange som ikke svarer og mye personsvar. Predictive dialer automatiserer oppringing til flere potensielle kunder samtidig og setter samtalen til direkte til en ledig konsulent når en kunde er på tråden. Tiden det tar fra kunden svarer til samtalen blir satt til den ledige konsulenten er mindre enn et sekund.KUNDESERVICE-SYSTEM

(TILLEGGSMODUL TIL CRMI)

Intelligent kundeservice er løsningen for deg som ønsker å optimalisere kundeservicen overfor nye og eksisterende kunder.

Logo til kundeservice-system Nextcom


BESØKSPORTAL
Håndterer inn-/ut registrering av personell og fungerer som et ubemannet resepsjon for besøk, tjeneste- og/eller vareleveranse.
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=guxeAPRfA_8
SENTRALBORD
Profesjonell sentralbordløsning for mellomstore og store virksomheter med sentralbordfunksjonaliteter som talebeskjed/ velkomsthilsen (IVR), menyvalg, kø m/statistikk, tidsdirigering, viderekobling, opptak og medlytt/innlytt.
KUNDESERVICE
Ved å benytte vårt unike kundekortsystem som modul for Inteligent Service Retationship Management (SRM) settes all inn- og utgående kundeservice i system, noe som vil minimalisere tidsforbruk, menneskelig feil og optimalisering av kundehenvendelsene for å gi en unik kundeopplevelse. Dette er mulig når du selv enkelt kan forhåndsdefinere / -gruppere hva henvendelsene gjelder, hva utfordringene er og hvordan hver henvendelse skal de håndteres i praksis. I tillegg kan alle kundehendvendelser struktureres slik at du selv kan bygge opp egen kunnskapsdatabase som kundene dine kan bruke til selvhjelp.
CHAT
– SMS: Får du ikke tak i kunden din pr. telefon så kan du sende melding direkte til kunden på sms. Ved svar så vil du få varsel om dette slik at du kan svare i et eget vindu hvor sms-historikken vises, evt. kan du åpne kundekortet fra sms varselet og fortsette videre arbeid derifra.
– E-post: Systemet gjenkjenner svar på e-post du har sendt slik at du blir varslet spesielt om disse e-postene slik at du kan svare umiddelbart.
– Web: Kunde/kontakt velger å bruke chat på websider som første ledige konsulenten kan besvare fortløpende.MARKEDSFØRING
(TILLEGGSMODUL TIL CRMI)
Intelligent direkte markedsføring er løsningen som hjelper din bedrift med å optimalisere leads- og prospektgenerering.


EVENTPORTAL
Håndterer innregistrering av besøk til butikken, arrangementer som for eksempel utstilling, stand , messe, kick-off, konferanse etc..
KAMPANJESIDER
På en brukervennlig, men profesjonell, måte kan du svært enkelt sette opp egne kampanjesider for leadsgenerering og salg. For eksempel kan du på web sette opp en side for ukens boliger, biler og lignende til salgs for innmelding på interesseliste for leadsgenerering, eller at vedkommende skal kunne gå direkte til ordreprosessen for å kjøpe produktet ditt.
MASSEUTSENDELSE
– SMS til eksisterende kunder som har valgt/godtatt å bli informert pr. sms.
– E-POST til forhåndsdefinerte lister av eksisterende kunder eller potensielle kunder.
– POST for DM.
SMS-KODEORD
Kodeord som brukes i direktemarkedsføring, i radioreklame eller tv-annonsering.


KONTAKT OSS

Har du spørsmål, ønsker demo/gjennomgang
eller bare å komme i dialog?

Fyll ut skjema eller send CRM til 2077

Nextcom Evolution AS
Hangarveien 21
3241 Sandefjord
post@nextcom.no
+47 33 61 22 10
Få tyngden til å utvikle gode og engasjerende kunderelasjoner med en plattform som vokser med deg.


Fleksibelt til å møte dine unike behov
Verktøy til å utvikle, vedlikeholde og øke eksisterende og fremtidig kunderelasjoner
Ytelse og skalerbarhet for å støtte din vekst
Funksjoner, støtte og ressurser som drivstoff til din suksess


Send kodeord CRM til 2077 for en uforpliktende gratis gjennomgang av våre produkter